תנאי שימוש באתר –

בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

  1. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
  2. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
  3. המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של העוסק.
  4. הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

כיצד מציעים הצעות לרכוש שירותים באמצעות האתר

במידה והמזמין לא יסכים לקבל מוצר חלופי אחר, העסקה לא תתבצע, ועקב כך גם כרטיס האשראי שלו לא יחויב. • פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

תשלום בגין השירותים

הגבלת אחריות

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

בעלות ושמירה על זכויות