צמחים וירוקים

פיקוס כינורי
פיקוס כינורי
החל מ- ₪ 350.00
אלוקסיה אוזן הפיל
אלוקסיה אוזן הפיל
החל מ- ₪ 300.00
זוגיים עדינים
זוגיים עדינים
החל מ- ₪ 750.00
קליטאה משוננת
קליטאה משוננת
₪ 175.00
דקל קנציה
דקל קנציה
החל מ- ₪ 250.00
קלתאה
קלתאה
החל מ- ₪ 145.00